Zenginleştirilmiş Yeşil Alg (Chlorella) Kültürü

-A A +A

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Ön bilgi:

Chlorella ( Klorella ) gibi yeşil algler üzerinde bugün pek çok araştırmalar yapılmaktadır. İnsanlığın beslenme problemi konusunda bu yeşil alglerden faydalanacağı umulmaktadır. Bu organizmalar fotosentez sırasında oksijen açığa çıkardıklarından, uzay yolculuklarında besin ve oksijen kaynağı olarak kullanılması düşünülmektedir. Laboratuarda mikroskobik organizmaların saf olarak kültürleri hazırlanabilirse de, bu kültürlerde az da olsa yabancı organizmalara rastlanabilir. Sizde laboratuarınızda Chlorella gibi bazı organizmaların saf kültürünü hazırlamaya çalışınız.

Deneyin Yapılışı :

Önce Chlorella’yı yetiştireceğiniz besin çözeltisini hazırlayınız. Bunun için 100 mililitre damıtık suda aşağıdaki tuzları eritiniz.

  • 1.0 gram KNO3 (Potasyum nitrat tuzu)
  • 0.1 gram Ca(NO3)2 (Kalsiyum nitrat tuzu)
  • 0.2 gram KH2PO4 (Potasyum dihidrojen fosfat tuzu)
  • 0.1 gram MgSO4 (Magnezyum sülfat tuzu)

Çözeltiyi bir şişeye aktararak üzerine “Chlorella” için yedek besin çözeltisi yazınız. Bu çözelti 20 – 22 C0 de uzun süre saklanabilir.

Genel olarak yedek çözeltiler, deneylerde kullanılacak çözeltilerden 10 defa daha yoğun hazırlanır. Böylece daha az yer kaplar ve saklamaları kolaylaşır. Kullanılacakları zaman uygun bir oranda seyreltilmeleri gerekir. Mesela Chlorella için hazırladığımız yedek besin çözeltisinden 10 mililitre alıp üzerine 90 mililitre kaynatılmış havuz suyu eklerseniz, Chlorella için en elverişli kültür ortamı hazırlanmış olursunuz.

Bundan sonra yapılacak iş, hazırlanan kültüre Chlorella temin etmektir. Serlerde veya rutubetli yerlerde bulunan çiçek saksılarının dış yüzeylerinde veya taşlar üzerinde görebileceğiniz çok ince yeşil tabakalardan Chlorella temin edebilirsiniz. Aldığınız bu Chlorella örneklerinden bir kısmını, hazırladığınız kültür ortamına koyunuz. Bu kültürü de fazla ışık alabilecek şekilde bir pencere veya lamba önüne bırakınız. Kültüre ektiğiniz alglerin üreyebilmesi için, 10 gün veya daha fazla bekletiniz. Alglerin kavanoz dibine çökmesini önlemek için sık sık bir çubukla kültürü karıştırınız. Bu arada, kültürün rengini ve hava kabarcıkları bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kültürde yeşillenme görülünce, bir damla alarak lam üzerine koyunuz. lamelle kapattıktan sonra mikroskopta inceleyiniz. Gördüğünüz hücrelerin şeklini çiziniz. Tek çeşit organizmayı ihtiva eden bu kültürün gelişmesini, ot veya yapraklarla yapılan kültürlerin gelişmesi ile karşılaştırınız.

İlginizi Çekebilir: 

Karışık Protista Kültürünün Hazırlanması

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Kullanılan Araç ve Gereçler :

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.