Nötralleşme Tepkimesi Etkinliği - Deneyi

-A A +A

Deney/Etkinlik Dersi: 

Deney/Etkinlik Sınıfı: 

Deney/Etkinlik Konusu: 

Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Aşağıdaki adımları uyarak deneyimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak deneyimizi yaparken kullandığımız asit ve bazın kuvvetli olduğunu bilerek dikkatli olalım. Tüm güvenlik önlemlerine uyalım ve öğretmenimizin uyarılarını dikkate alalım.
1. Öğretmeninizin gözetiminde bir beherglasın içerisine HCl çözeltisinden dereceli silindirle ölçerek 50 mL koyunuz.
2. pH kâğıdı ile çözeltinin pH'ını ölçüp pH skalasına bakarak defterinize bu değeri kaydediniz.
3. Diğer beherglasa NaOH çözeltisinden dereceli silindir ile ölçerek 100 mL koyunuz.
4. Bu çözeltinin de pH'ını pH kâğıdı kullanarak ölçüp defterinize bu değeri kaydediniz.
5. NaOH çözeltisine birkaç damla fenolftalein ilave ediniz. Renk değişimini gözlemleyiniz.
6. NaOH çözeltisini damlalıkla HG çözeltisine yavaş yavaş ilave ediniz. Renk değişimi gerçekleşmeye başladığı anda NaOH ilavesini bırakınız.
7. Renk değişimi gerçekleşen beherglastaki karışıma pH kâğıdını daldırarak karışımın pH değerini belirleyip defterinize not alınız.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Etkinlikte gördüğümüz gibi HCl ile NaOH'ı etkileştırirseniz tepkime sonunda tuz ve su oluşur. İşlem sırasında renk değişimi gerçekleştiğine göre burada bir kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Asitin hidrojen iyonuyla bazın hidroksit iyonunun birleşerek su oluşturmasına nötralleşme tepkimesi denilmektedir.
Nötralleşme tepkimeleri kimyasal tepkime olduğuna göre kimyasal denklemler ile ifade edilebilirler.
8una göre, genel olarak nötralleşme tepkimeleri şu şekildedir:
Asit + Baz Tuz + Su
Etkinlikte yaptığımız işlemin denklemi ise şu şekildedir:
HCl + NaOH NaCI + H2O

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.