Katıların Hacimleri

Katıların Hacimleri
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Düzgün geometriye sahip takozun enini, boyunu ve yüksekliğini ölçün.
Bu üç boyutu çarparak takozun hacmini cm3 olarak tespit edin.
Dereceli silindire 60 mL su koyun ve takozu kabın içine atın.
Takozun tamamının suyun içine battığına emin olduğunuzda dereceli silindirdeki suyun son hacmini ölçün.
Suyun son hacminden 60'ı çıkararak takozun hacmini dereceli kap yöntemiyle bulun. Cetvelle ölçtüğünüz sonuçla karşılaştırın.
Taş parçalarının hacmini bulmak için dereceli silindire 40 mL su koyun.
Taş parçalarını dereceli silindir içine atın ve suyun son hacmini ölçün.
Su ne kadar yükseldi?

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Düzgün geometriye sahip olmayan katı cisimlerin hacimleri dereceli silindir yöntemi ile bulunabilir. Dereceli silindire belli bir miktar su koyulur ve cisim silindirin içine atılır. Sudaki yükselme miktarı cismin hacmine eşittir.

Yeni yorum ekle