Her Madde Elektrik Akımını İletir mi?

Her Madde Elektrik Akımını İletir mi?
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deney/Etkinlik Güvenliği: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

(Elektrot (2 ad.), Bağlantı kablosu (2 adet), Ampul (6 V) olacak şekilde seçiniz...)

Güç kaynağının pozitif kutbunu duyun bir ucuna, elektrotlardan birini de duyun öbür ucuna bağlayın.
Güç kaynağının negatif kutbunu da ikinci elektrota bağlayın.
Güç kaynağını 6 volta çıkararak elektrotları tahta kalemin uçlarına dokundurun.
Ampulün ışık verip vermediğini kontrol edin.
Elektrotları sırasıyla ataşın, plastik çubuğun, cam çubuğun, gümüşün ve altının uçlarına dokundurun. Ampulün ışık verip vermediğini kontrol edin.
Elektrotları sırasıyla saf suya ve şekerli suya daldırın. Ampulün ışık verip vermediğini kontrol edin.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Elektrotların arasına aldığınız katı ve sıvı maddelerden ampulün yanmasına neden olanlar iletken, ampulün yanmamasına neden olanlar ise yalıtkan cisimlerdir.

Yeni yorum ekle