Havasız Yere Su Girer

Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Güvenliği: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Deneyin Amacı:
Havası emilen dereceli silindirin içerisine açık hava basıncının etkisiyle aniden suyun dolduğunu görmek.

Deneyin Yapılışı:
1. Beherglasa yarıdan fazla su doldurunuz (gıda boyası da kullanabilirsiniz).
2. Lastik hortumun bir ucunu tabana değecek şekilde silindirin içine yerleştiriniz.
3. İçindeki hortumun ucuyla birlikte dereceli silindiri ağzı aşağıya gelecek şekilde dik olarak su içine batırınız.
4. Dereceli silindirin tabanından bastırınız.
5. Hortumun açıkta kalan ucunu ağzınıza alip, dereceli silindir içindeki havayı eminiz. Sonucu gözlemleyiniz.
6. Hortumun aynı ucundan hava üfleyiniz ve sonucu gözlemleyiniz.
7. Her iki sonucu karşılaştırınız.

Teorik Bilgi:
Havasının boşalttığımız silindirin içerisine açık hava basıncının etkisiyle su dolar.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Deneyin Sonucu:
Dereceli silindirdeki havayı emerek boşalttğınızda dereceli silindirin içine su kendiliğinden dolar.
Lastik hortumla dereceli silindirin içine hava üflediğinizde ise dereceli silindirin içindeki su bosalır ve yerine hava dolar.

Yeni yorum ekle