Gerilimi Ölçelim

Gerilimi Ölçelim
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deney/Etkinlik Güvenliği: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Ampulü duya takın.
Güç kaynağının pozitif kutbunu anahtara bağlayın. İkinci kablo ile anahtarın diğer ucunu duya bağlayın. Duyun diğer ucunu güç kaynağının negatif kutbuna bağlayın.
Voltmetrenin kırmızı ucuna kırmızı kablo, siyah ucuna da siyah kablo takın. Kırmızı kabloyu, duyun güç kaynağının pozitif kutbuna giden ucuna, siyah kabloyu da duyun güç kaynağının negatif kutbuna giden ucuna bağlayın. Böylece voltmetreyi duyun uçlarına paralel bağlamış oldunuz.
Güç kaynağını 3 volta çıkarın ve açın.
Anahtarı kapattığınızda voltmetredeki değeri okuyun.
Güç kaynağını 6 volta çıkarın ve açın.
Anahtarı kapattığınızda voltmetredeki değeri okuyun.
Güç kaynağını 9 volta çıkarın ve açın.
Anahtarı kapattığınızda voltmetredeki değeri okuyun.
Voltmetrenin gösterdiği değerler, güç kaynağının değerlerine eşit oldu mu?

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Devredeki herhangi bir elemanın uçaları arasındaki gerilimi (potansiyel farkı) bulmak için kullanılan araçlara voltmetre denir. Voltmetreler devreye paralel bağlanır.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.