Devredeki Hatayı Bulalım

Devredeki Hatayı Bulalım
Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deney/Etkinlik Güvenliği: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

Aşağıda görülen devre şemasını inceleyin ve devrede hata olup olmadığını tahmin edin. Bu devredeki ampuller ışık verir mi?
Şemadaki devreyi kurun ve ampullerin ışık verip vermediğini kontrol edin.
Ampullerin tamamının ışık vermesi için nelerin yapılması gerektiğini tahmin edin ve tahminlerinizi deneyin.

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Bir elektrik devresinden akım geçebilmesi için elektrik devresindeki elemanların tamamının iletken özelliği göstermesi gerekir. Eğer bir devrede anahtar kullanılıyorsa anahtarın açık olması, devreden akımın geçmemesine neden olur.

Yeni yorum ekle

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.