Bir Gemi Ne Zaman Batar?

Deney/Etkinlik Dersi: 
Deney/Etkinlik Sınıfı: 
Deney/Etkinlik Konusu: 
Deneyin/Etkinliğin Yapılışı: 

• Taşırma kabını taşma seviyesine kadar su ile doldurun.
• Küçük beherglas gemi modeli olsun. Beherglası su dolu kabın içine koyun. Beherglasın suyun üstünde kaldığını gözlemleyin.
• Beherglasın tamamını taşırma kabının içine batırın. Bu sırada taşırma kabından akan suyun geniş bir kaba dökülmesini sağlayın.
• Büyük kaptaki taşan suyu bir buzdolabı poşetinin içine koyun. Poşetin içindeki suyun hacmi beherglasın hacmine eşittir.
• Poşetin ağzını bağlayın ve terazinin bir kefesine yerleştirin.
• Terazinin diğer kefesine ise beherglası yerleştirin. Buzdolabı poşetindeki suyun daha ağır geldiğini gözlemleyin.
• Terazinin kefeleri eşitleninceye kadar beherglasın içine ağırlıklar ekleyin. Böylece beherglasın ağırlığı taşırdığı sıvının ağırlığına eşit olmuş oldu.
• İçinde ağırlıklar olan beherglası yeniden dikkatlice suya sokun. Beherglas batma seviyesinde yüzüyor mu?

Deney/Etkinlik Sonucu: 

Beherglas taşma seviyesine kadar su ile dolu olan taşırma kabına batırıldığında, beherglasın hacmi kadar su taşar. Cismin ağırlığı taşırdığı sıvının ağırlığına eşit olduğu sürece cisim yüzer. Taşırdığı sıvının ağırlığından cismin ağırlığı fazla olursa cisim batar.

Yorumlar

Teşekkürler site gayet başarılı ve faydalı, öğretmen ve öğrenciler için güzel bilgiler bulunuyor. Yapımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum...

Yeni yorum ekle