Sayıların Çarpım Yöntemleri

Proje Yılı: 
Proje İli: 
Proje Dersi: 
Hazırlayan Öğrenciler: 
Mustafa Muhammet Erciğez
Mustafa Muhammet Öztürk
Proje Danışman Öğretmeni: 
Proje Özeti: 

Bu çalışmada ilk olarak doğal sayıların ikinci ve üçüncü katlannı veren ve birler basamağının sayı değerleri sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olan iki basamaklı farklı iki doğal sayının çarpımlarını kolaylaştıran yöntemler ayn incelenmiştir. Daha sonra birler basamağının sayı değerleri 6 olan iki basamaklı aynı iki doğal sayının çarpımlarını elde etmek için farklı kurallar verilmiştir. Son olarak da birler basamağının sayı değerleri sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 olan üç basamaklı farklı iki doğal sayının çarpımlarını da kolay yoldan bulmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir.

Sayıların Çarpım Yöntemleri

Yeni yorum ekle