Notalardaki Permütasyon

Bu Proje Ödüllendirilmiştir: 
Hayır
Proje Yılı: 
Proje İli: 
Proje Dersi: 
Hazırlayan Öğrenciler: 
Rabia Koca
Proje Danışman Öğretmeni: 
Proje Özeti: 

Permütasyon konusunun notalara uyarlanmasından oluşan bu projede sadece matematik kullanılarak besteler oluşturulmuştur. Hiç müzik bilgimiz olmadığından en basit notaları numaralandırdık. Do-1 Re-2 Mi-3 Fa-4 Sol-5 La-6 Si-7 Beste yazımına uygun permütasyon problemleri oluşturduk. Bunu yaparken oluşturulabilecek problem türlerinin çok olduğunu gördük. Bunlardan çözümü kolay anlaşılır ve
sınıf düzeyine uygun olanları seçmeğe çalıştık. Kurduğumuz problemleri önce hiç nota kullanmadan sadece numaraları kullanarak çözdük. Çözümlerimizde numaralara karşılık gelen notaları yazdığımızda
besteler oluşmaya başladı. Bu permütasyonlar hesaplanırken nota, vuruş sayısı ve ölçü çeşitliliği düşünüldüğünde sonsuz sayıda beste oluşturulabileceği anlaşılıyor. Ayrıca bizim oluşturduğumuz problemlerin sonucunda yazılabilecek tüm besteleri seslendirebilseydik mutlaka tanıdık çocuk şarkıları çıkardı. Sonuç olarak beste yapabilmek için matematik bilgisi yeterlidir. Tabi bu yapılan bestelerden kimin ne kadar hoşlanacağını bilemeyiz.

Notalardaki Permütasyon

Yeni yorum ekle