Benim Matematik Sınıfım

Proje Yılı: 
Proje İli: 
Proje Dersi: 
Hazırlayan Öğrenciler: 
Feray Bolat
Zehra Erdugan
Esra Yağlı, Aylin Seçkin, Gökçe Yıldırım, Sonay Aygün
Proje Danışman Öğretmeni: 
Proje Özeti: 

Öğrencilerin matematikten beklentilerini anlamak ve ideal bir matematik sınıfının özelliklerinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla çeşitli okullarda örneği verilen anket uygulandı. Çivilerle alan hesabı yapmak için gerekli materyal hazırlandı ve örnek şekillerin alanları bulundu. Abaküs hazırlandı ve dört işlem soruları çözüldü.Doğal sayıların toplamı ve doğal sayıların karelerinin toplamını bulmak için kullanılan formüllerin doğruluğunu göstermek amacıyla küp şeklinde cisimler oluşturuldu. Daha sonra bu cisimler kullanılarak formüllerin doğruluğu gösterildi. Kolay yoldan bir sayının karekökünü ve küpkökünü bulmanın yolu öğretildi.Bütün bu yapılan etkinliklerle matematiğin çok köklü bir bilim olduğu , aslında eğlenceli bir ders olduğu, farklı işlem ve çözüm tekniklerinin var olduğu öğrencilere kavratıldı.ideal bir matematik sınıfının matematiğin bu özelliklerine göre şekillendirilmesi gerektiği ve öğrencilerin araştırmaya yönlendirilmesi gerektiği anlaşıldı.

Benim Matematik Sınıfım

Yeni yorum ekle