İstanbul

-A A +A

Matematikte Şifreleme

Proje Dersi: 

Matematikte Şifreleme

Şifreleme, düz bir metni çeşitli dönüşümler kullanılarak kişilerce anlaşılmaz bir metin hâline getirilmesi işlemidir. Değişik teknikler vardır. Bunlardan biri yerine koyma tekniğidir.Bu teknik ile düz bir metindeki harflerin yerine başka harfler, sayılar ya da semboller koyarak yapılan şifreleme türüdür.

Dönebilen Kasis

Proje Dersi: 

Dönebilen Kasis

Bu projede yarım silindirden oluşan bir kasis yaptık. Kasisi yolun içine bir kasis yatağı açarak yerleştirdik. Kasisi kabloyla elektrik motoruna bağladık. Elektrik motoru sayesinde kasisin düz tarafının veya silindir tarafının yolun üst kısmına geçmesini sağladık.

Manyetik Tren

Proje Dersi: 

Manyetik Tren

Projemizin fikir kaynağı Japonya'da ve Avrupa'da kullanılan trenlerdir. Bu trenleri incelediğimizde hepsinin elektromıknatıslar ile çalıştığını gördük. Aynı işi neodyum mıknatıslar kullanarak yapabileceğimizi bu çalışma ile göstermeye çalıştık.

Eyvah Hücre Konuşuyor

Proje Dersi: 

Eyvah Hücre Konuşuyor

Besin, hücre, hayvan ve bitki hücresi ve organellerini kapsayan bir senaryo hazırlandı. Her bir bölüm için öğrenciler ayrı ayrı çalışıp kendi bölümlerine göre metin yazdılar ve bunların hepsini kullanarak tek bir metin hazırlandı.

Deniz Suyundan Ekonomik ve Ekolojik Olarak Tatlı Su Elde Etme

Proje Dersi: 

Deniz Suyundan Ekonomik ve Ekolojik Olarak Tatlı Su Elde Etme

Projemde deniz suyunu, doğada var olan güneş enerjisi ile kullanılabilir suya dönüştürerek insanlığın hizmetine sunmayı hedefledim. Güneşten sağlanan enerjiyi kullanarak tuzlu deniz suyunu,
kullanılabilir su hâline getirebilen basit bir sistem geliştirdim.

Doğal Enerji

Proje Dersi: 

Doğal Enerji

Bu proje İstanbul Boğazı'ndan elektrik enerjisi elde etmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Boğazı'na yerleştirilen bir değirmen Boğaz'da bulunan zıt akıntıların arasına konan değirmeni döndürüyor. Bu yöntem ile türbin döndürülmekte ve elektrik enerjisi elde edilmektedir.

Zincir Sayılar Projesi

Proje Dersi: 

Zincir Sayılar Projesi

Zincir sayılar projesi, bütün sayıların 1 (bir)'e düşmesini amaçlayan ve bunu kanıtlayan bir projedir. Bu projede 100 ile 100 arasında bulunan tam sayıları 1 (bir)'e düşürerek bu "Zincir Sayılar Projesi"ni kanıtlamış olduk.

At Kestanesi Meyvelerinden Tutkal Elde Edilmesi

Proje Dersi: 

At Kestanesi Meyvelerinden Tutkal Elde Edilmesi

Eylül ve ekim aylarında dökülen meyveler toplandı ve kurutuldu. Kurutulan at kestanesi meyveleri kabuklarından soyularak çekiçleküçük parçalara ayrıldı. Küçükparçalar el blenderi ile un hâline getirildi, elendi, iri parçalardan ayrıldı. Un hâline getirilen kestane su ile karıştırılıp ısıtıldı.

Dayanın Köprüler Dayanın

Proje Dersi: 

Dayanın Köprüler Dayanın

Ülkemizde her yıl heyelan, depremgibi doğal afetler olmakta ve bu da çok sayıda can ve mal kaybına yol açmaktadır.Can ve mal kayıplarını azaltmak için daha sağlam köprüler yapılmalıdır. Biz de hangi köprülerin daha dayanıklı olduğunu ispatlamak için bu projeye başladık.

Hijyenik Kapı Kolu Projesi

Proje Dersi: 

Bu projede okullarda yaşanan hijyen ve sağlık problemlerini en aza indirgemek hedeflenmiştir.

Gerçek Yaşamdan Bir Problem: Para Üstlerimiz Ne Kadar Değerli

Proje Dersi: 

Bu projede Yeni Türk Lirasına geçiş döneminden 2 yıl öncesi ve YTL' ye geçiş yılı olan 2005 yılı sonuna kadar olan dönemde, İstanbul genelindeki büyük süper marketlerde ödenmeyen para üstlerinin kaç YTL olabileceği araştırılmıştır.

Yana Doğru Gidebilen Araba

Proje Dersi: 

Arabaların park sorununu çözmek amacıyla bir araba maketi yapılarak arabanın altına kriko sistemi takıldı. Hidrolik sistem kullanılarak arabanın yanlara doğru da gidebilmesi sağlandı.

Ekmeğin Bayatlama ve Küflenme Sürecini Etkileme

Proje Dersi: 

Ekmek en çok tükettiğimiz temel besin maddelerinden biri olduğu gibi en çok israf edilenlerindendir. Ekmeklerin neden çöpe atıldığını sorduğumuzda genelde "bayatladığı ve küflendiği için" cevabını aldık.

Kolay Üçgenler

Proje Dersi: 

Önce resimlerde "tahta cetvellerin şekilleri" adlı resimdeki gibi 3 tane cetvel oluşturulmuştur. Bu resimde üstten ikinci cetvelin ucu sivri konuma getirilmiştir. Bunun amacı pergelin sivri ucunu elde etmektir.

Matematikçe Düşünmek

Proje Dersi: 

Ardışık doğal sayıların kareleri arasındaki fark, bu doğal sayıların toplamına eşit çıkmaktadır. Bu proje de ise bu özelliğin iç içe geçmiş eş kenarlı, boyutları ardışık doğal sayılar olan geometrik şekillerin arasında kalan alanlar ile ilgisi açıklanmaktadır.

Sayfalar

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.