Çorum

Elementler Bizi Aydınlatsın

Proje Dersi: 
Elementler Bizi Aydınlatsın

Periyodik tablo asetat kâğıdına çizildi. Alkali metaller, toprak alkali metaller, halojenler ve soygazlar renkli kalemlerle belirgin hâle getirildi.Asetat kâğıdı beyaz karton ve mukavva üzerine yapıştırıldı. Belirtilen gruplardaki her bir elemente ampuller yerleştirildi. Her grupta bulunan ampuller lehim yardımıyla seri olarak bağlandı.

Üçgen Cini

Proje Dersi: 
Üçgen Cini

Projemiz matematik biliminin vazgeçilmezi olan geometri dersinin üçgenler konusunu ele almaktadır. Üçgenlerle ilgili özelliklerin daha kolay anlatımını ve öğrenilmesini sağlamak için strafordan yapılan takılıp-çıkarılabilir malzemeler yapıldı. Üç boyutlu şekiller sayesinde üçgenlerin yardımcı elemanlarının elle tutulabilir hâle gelmesi sağlandı.

Benim Matematik Sınıfım

Proje Dersi: 
Benim Matematik Sınıfım

Öğrencilerin matematikten beklentilerini anlamak ve ideal bir matematik sınıfının özelliklerinin ne olduğunu tespit etmek amacıyla çeşitli okullarda örneği verilen anket uygulandı. Çivilerle alan hesabı yapmak için gerekli materyal hazırlandı ve örnek şekillerin alanları bulundu. Abaküs hazırlandı ve dört işlem soruları çözüldü.Doğal sayıların