Azime Özkolukısa

Elementler Bizi Aydınlatsın

Proje Dersi: 
Elementler Bizi Aydınlatsın

Periyodik tablo asetat kâğıdına çizildi. Alkali metaller, toprak alkali metaller, halojenler ve soygazlar renkli kalemlerle belirgin hâle getirildi.Asetat kâğıdı beyaz karton ve mukavva üzerine yapıştırıldı. Belirtilen gruplardaki her bir elemente ampuller yerleştirildi. Her grupta bulunan ampuller lehim yardımıyla seri olarak bağlandı.