Ayı

Kutup Ayısı Kendi Yavrusunu Tanımıyormuş

Kutup ayıları, bu bölgedeki deniz ayıları ve martılar gibi topluluklar halinde yaşayan canlıların tersine, uçsuz bucaksız buz |tabakası üzerinde tek başlarına gezerler. Kanadalı biyologlara göre kutup ayıları yalnız yaşamaya alışkın oldukları için, öteki kutup ayılarını kokularından ya da görünüşlerinden tanıyıp ayırdetmek gibi bir özellik geliştirmemişler. Kutup ayılarının kimi zaman kendilerine ait olmayan ayı yavrularını da yanlarına alıp yetiştirdikleri biliniyor. Çünkü, bir anne kutup ayısı için bir yavrunun yanında olması, onun kendi yavrusu olduğuna inanması için yeterli.

Ayılar Neden Tef Çalınca Oynar/Zıplar?

Kitap Kategori: 

Burada bir şartlı refleks vardır. Sokaklarda tef çalarken oynayan ayılar uzun süreli bir eğitim(!)den geçiyorlar. Bu eğitim nasıl oluyor peki?
Bu eğitimde ayı altı metal plakalı bir kafese konuluyor. Daha sonra bu kafesin altına ateş yakılarak veya başka yollarla tabandaki metal plakanın ısınması sağlanıyor. Isıtma işlemi sırasında ayının karşısına geçip tef çalınıyor. Ayakları yanan ayı oynayıp zıplamaya başlıyor.
Bu tef-sıcaklık ilişkisinin kurulması için yapılan zalimce çalışma günler/haftalar/aylar kadar sürebiliyor.