Işığın Kırılması Simülasyonu

İki ortamın farklı kırılma eğilimleri arasında ışığın kırılımını araştırın. Havayı suyla, suyu da cam ile değiştirmek kırılım açısını nasıl değiştirir görün. Farklı şekillerdeki prizmalarla oynayın ve gökkuşağı yapın.

Örnek Öğrenim Hedefleri

  • İki ortam arasındaki arayüzeyin ışığın eğilimini nasıl etkilediğini ve aradaki açıyı neyin tayin ettiğini açıklayın.
  • Ortamlar arasındaki arayüzeyde lazere Snell kanununu uygulayın.
  • Farklı ortamlarda ışığın dalga boyu ve hızının nasıl değiştiğini tanımlayın.
  • Dalga boyunu değiştirmenin kırılım açısı üzerine etkisini tanımlayın.
  • Prizmanın nasıl gökkuşağı oluşturduğunu açıklayın.

 

 

Yeni yorum ekle

Animasyon-Videolar