Sıvı Basıncı - Derinlik Deneyi

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Sıvıların basıncının derinliğe bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren deney için bir animasyon. Bilgisayarınızda flash player yüklü olmalıdır.

Yukarıdaki deneyde;

Ucu bir hortumla U borusuna bağlı huni ağzı aşağı gelecek şekilde suya daldırılıyor.

U borusunun içerisinde de iki kolda yükselmiş sıvı görülmektedir.

Huniyi sıvı içerisinde daha derine daldırdıkça, sıvının huni içerindeki havaya yaptığı basınç artmakta ve U borusunun huni tarafındaki sıvı diğer kola itilmektedir.

Sonuç olarak sıvıların derinliği arttıkça yaptıkları basınçta artar...

Sıvıların içlerinde bulunan bir noktaya uyguladıkları basınç;

  1. Sıvı yoğunluğuna (d)
  2. Derinliğe (h)
  3. Yer çekimi ivmesine (g)

bağlı olarak değişir.

Sıvının bir noktaya uyguladığı basınç;

P = h.d.g formülü yardımıyla bulunur.

Ekler
EkBoyut
Dosya sivibasincider[1].swf23.87 KB

Yeni yorum ekle

Animasyon-Videolar