Ana Sayfa Paneli

Bilim Adamları

(16 Kasım 1717 – 29 Ekim 1783), bir Fransız matematikçi, mekanikçi, fizikçi ve filozoftur. Aynı zamanda Denis Diderot ile birlikte Encyclopédienın yardımcı editörlüğünü...
Maria Gaetana Agnesi - Kadın Matematikçi
1718-1799 yılları arasında yaşamıştır. 21 kardeşten en büyüğü olan Maria Gaetana Agnesi İtalya'da yaşadı. 20 yaşındayken erkek kardeşlerine matematik ö...
IBN-I HEYSEM (965-1039) 965 yılında Basra'da doğdu. Batılı kaynaklarca Alhazen adıyla anılan ünlü Arap bilim adamı İbnü’l-Heysem’dir. Tam adı...

Deneyler/Etkinlikler

Sürat, Kütle ve Kinetik Enerji
Ansiklopedi (3 adet, eşit kalınlıkta), Düzlem (Metal veya Tahta bir düzlem) Unu kağıdın üzerine serpin ve cetvelle unun düzgün ve eşit kalınlıkta...
Toprağımızı Çalan Erozyon
Ayakkabı kutusu (4 adet), Beherglas (2 adet), Kitap veya takoz (4 adet), Tülbent (4 adet) olarak ayarlayınız. Kutuları sehpanın üzerine...
Sağlıklı bir öğün hazırlayalım. Hazırladığımız yiyeceklerden hangisinin kemiklerimiz için yararlı olduğunu, hangisinde bol C vitamini bulunduğunu...

Merak Edilenler

Tarih, insanların altına olan isteklerinin yol açtığı savaşların ve serüvenlerin öyküleri ile doludur. Altın zenginliğin, bolluğun bir simgesi olmuş; zenginlik ise çoğu kez...
Bizde altının saflığını gösterme ölçüsü olarak genellikle 'ayar' kelimesi kullanılır, ama uluslararası piyasada kullanılan kelime 'kırat...
Gülmeyi kim sevmez ki. Araştırmacılar, gülmenin farklı yönlerini, örneğin gülmede beynin hangi bölgesinin rol oynadığını ortaya çıkarmaya...

Bu Benim Eserim

Tekstil Atık Sularının Temizlenmesi Projesi

Bilimsel kaynaklardan edinilen bilgilere göre killer, geniş yüzey alanlarına sahip, tabakalı yapı gösteren minerallerdir.

Sayıların Çarpım Yöntemleri

Bu çalışmada ilk olarak doğal sayıların ikinci ve üçüncü katlannı veren ve birler basamağının sayı değerleri sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ola

Doğal Koruyucuların Etlere Etkisi Projesi

Bu projede doğal koruyucuların kimyasal koruyuculara göre daha sağlıklı olabileceği düşünülerek zeytin filizinin özütünde bulunan maddelerin, etler