Fen ve Teknoloji 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 2014-2015

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
42 Adet Soru Var
Ekler: 
EkBoyut
Dosya 5a-1-1-kocak.rar244.61 KB
Açıklama: 

Fen ve Teknoloji 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları - 2014-2015
A)Doğru Yanlış Soruları (10 Puan)
( ) Vücudumuzda su ve mineraller düzenleyici görev yapar.
( ) Karbonhidratlı besinler enerji vermezler.
( ) Besinler vücutta kan yoluyla taşınır.
( ) Kalın bağırsak besinlerin ilk sindirime uğradıkları yerdir.
( ) Böbreklerimizin sağlığı için bol su içmeliyiz.
( ) İdrarın uzun süre vücutta tutulması böbrek sağlığı açısından zararlıdır.
( ) Sigara ve alkol vücudumuzda sadece akciğere zarar verir.
( ) Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan kişiler de en az içenler kadar zarar görür.
( ) Böbreklerde kanın süzüldüğü yer nefronlardır.
( ) Sindirilen besinler ince bağırsakta kana geçer.

B)Çoktan Seçmeli Test (45 Puan)
B.1. Niçin besleniriz?
A) Yemek yemek için B) Enerji ihtiyacı için
C) Acıktığımız için D) Sevdiğimiz için

B.2. I. Protein, II. Yağ, III. Karbonhidrat
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri vücudumuzda enerji verici görev üstlenir?
A) I ve II B) II ve III
C) I ve III D) I, II ve III

B.3. Vücudumuzu büyüten ve onaran besinler hangi grup besinlerdir?
A) Karbonhidratlar B) Yağlar
C) Proteinler D) Vitaminler

B.4. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sigara ve alkol kullanımı vücudumuzda sadece akciğerlere zarar verir.
B) Sigara içilen ortamlarda bulunan sigara içmeyen kişiler de en az içenler kadar zarar görür.
C) Diyetin anlamı dengeli beslenmedir.
D) Besinlerin kana geçebilmesi için birtakım salgılar tarafından parçalanması gerekir.
B.5. Kerem Bey, akciğerlerinden sürekli rahatsızlanıyor. Buna göre Kerem Bey için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sigara içmektedir.
B) Sağlığına dikkat etmektedir.
C) Alkol kullanmaktadır.
D) Spor yapmayı sevmektedir.
B.6. Sindirim sırasında emilen besinler hangisi aracılığı ile tüm vücuda yayılır?
A) Yemek borusu B) kan
C) bağırsaklar D) mide
B.7. Sindirim …………….. başlar ve ……………. sona erer. Cümlede bırakılan boşluklara hangi kavramlar gelmelidir?
A) yutakta, kalın bağırsakta B) ağızda, ince bağırsakta
C) ağızda, kalın bağırsakta D) dişlerde, midede
B.8. Yediklerimizde bulunan ve vücudumuz için gerekli olan besin maddeleri hangi sindirim organımızda emilerek kana karışır?
A) İnce Bağırsak B) Kalın Bağırsak
C) Mide D) Yutak
B.9. Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1. Köpek dişleri 2. Azı dişleri 3. Kesici dişler
B) 1. Azı dişleri 2. Kesici dişler 3. Köpek dişleri
C) 1. Azı dişleri 2. Köpek dişleri 3. Kesici dişler
D) 1. Kesici dişler 2. Köpek dişleri 3. Azı dişleri
B.10. I- Düzenli olarak spor yapılmalıdır.
II- Besinler çok sıcak ya da çok soğuk yenmelidir.
III- Yemekler çok tuzlu ve baharatlı olmamalıdır.
Sindirim sisteminin sağlığını korumak için yukarıdaki ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I B) III C) I – III D) I-II - III
B.11. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri boşaltımda görev yapar?
A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1, 2 ve 3 D) 1, 2 ve 4
B.12. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluklara hangi kelimelerin gelmesi uygun olur?
I- Vücudumuzdaki kan ...................... süzülür.
II- ..................... idrarı depolar.
A) Böbrek - İdrar Kesesi B) Üreter - Üretra
C) Böbrek – Üretra D) Üreter - İdrar Kesesi
B.13. Yandaki şekilde 2 numara ile gösterilen kısım dakilerden hangisidir?
A) Böbrek
B) Üretra
C) Üreter
D) İdrar Kesesi
B.14. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki zararlı maddelerin dışarı atılma yollarından değildir?
A) Terleme B) Soluk Verme
C) Kan Kaybı D) Dışkı
B.15. I-Tuvaletten önce ve sonra ellerimizi sabunlamak
II- Sık banyo yapıp iç çamaşırlarımı değiştirmek.
III-İdrar yapılırken ağrı oluşuyorsa doktora başvurmak.
Yukarıdaki davranışlardan hangisi veya hangileri boşaltım organlarının sağlığı için yapılması uygun davranışlardır?
A) I B) I-II C) II-III D) I-II-III
C)Boşluk Doldurma Soruları (20 Puan)
Boşaltım, Sindirim, Karbonhidratlar, Vitaminler, Protein, Yağ, Ağız, Mide, İdrar, Böbrek Taşı, Boşaltım, Dolaşım, Akciğer, Karaciğer, Anüs, Dişler, Dil
C.1. Balık, yumurta, süt vücudumuzun ...................................... ihtiyacını karşılayan besinlerdir.
C.2. ................., ve yağlar bize enerji verir.
C.3. Besinlerin küçük parçacıklara ayrılarak kana geçebilecek hâle gelmesine ......................................denir.
C.4. Sindirimin başladığı yer......................................dır.
C.5. Böbreklerin kandan süzdüğü üre, su, tuz gibi atık maddelerden oluşan karışıma ....................... adı verilir.
C.6. Kandaki atıkların vücuttan atılmasına ………………… denir.
C.7. Vücudumuzda alkolden en fazla zarar gören organımız .............................. dir.
C.8. Sigaradan vücudumuzda en fazla zarar gören organımız ........................................ dir.
C.9. Sindirilemeyen maddeler ve posalar ...................... yoluyla vücut dışına atılır.
C.10. Ağzımıza aldığımız katı besinler ............................................ yardımıyla kesilir ve parçalanır.
D) Organların İsimlerini Yazınız (10 Puan)
Aşağıda insan vücudu üzerinde işaretlenen sindirim sistemi organlarının isimlerini yazınız.
E) Soruları Cevaplayınız (15 Puan)
E.1. Zararlı alışkanlıklardan olan alkolün insanların yaşantıları üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir kısaca yazınız?

E.2. Besinlerin bozulmadan saklanmasıyla ilgili yöntemlerden 3 tanesini yazınız. Her yöntemle hangi besinlerin saklanabileceğine birer örnek veriniz? (9 Puan)

Yeni yorum ekle

Sınavlar