Fen Bilimleri 6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2012-20132

Projeleriniz için neodyum mıknatıs tedarik merkezi

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
25 Adet Soru Var
Ekler: 
Açıklama: 

Koçak Ortaokulu 2012-2013 Öğretim Yılı Fen ve Teknoloji Dersi 6-A 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

ADI SOYADI:

1) Aşağıda verilen ergenlik dönemine ilişkin değişimlerden hangileri kız ve erkeklerde görülen ortak değişimlerdir? I. Sakalların çıkması II . Boy ve kütle artışı III. Deride yağlanma IV . Adet görme A) I-II B) II-III C) I-III-IV D) I-II-III-IV

2) Aşağıda kütle ve ağırlık kavramlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen kütle ve ağırlık kavramları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? A) Farklı gezegenlerde cismin ağırlığı aynıdır. B) Gezegenlerdeki kütlemiz Dünya’daki kütlemizden daha büyüktür. C) Bir cisme etki eden kütle çekim kuvveti Ay’da Dünya’dakine göre daha azdır. D) Topu Dünya’da ve Ay’da aynı kuvvetle yukarı doğru fırlattığımızda aynı yüksekliğe çıkar.

3) Kuvvet Büyüklüğü Yönü F1 20N Batı F2 30N Batı F3 40N Doğu Tabloda F1, F2ve F3kuvvetlerinin büyüklüğü ve yönleri verilmiştir. Buna göre bir cisme hangi kuvvet ya da kuvvetler uygulanırsa bileşke kuvvetin şiddeti en büyük olur? A) Yalnız F3 B) Yalnız F2 C) F1ve F3 D) F1ve F2

4) Yanda K, L, M arabalarına ait, alınan yol - zaman grafi ği verilmiştir. Grafi ğe göre aşağıdaki öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Seden: Sürati en fazla olan M arabasıdır. Beril: Aynı sürede en az yolu M arabası alır. Uğur: 4. saniyeden sonra arabalar sabit süratle yollarına devam etmiştir. A) Yalnız Seden B) Yalnız Beril C) Seden ve Beril D) Beril ve Uğur

5) Aşağıda I. şekilde su bileşiğinin, II. şekilde ise hidrojen elementinin molekül modelleri verilmiştir. Şekil I Şekil II Molekül modelleri incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Moleküllü yapıda bulunan element ve bileşikler vardır. B) Moleküller belli sayıda atomlardan oluşur. C) Bütün maddeler moleküllerden oluşur. D) Elementler aynı tür atomlardan,bileşikler farklı tür atomlardan oluşur.

..................................

Yeni yorum ekle

Sınavlar