2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

Projeleriniz için neodyum mıknatıs tedarik merkezi

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
45 Adet Soru Var
Açıklama: 

ÖĞRETİM YILI: ..........-.......... OKULU:....................................................................................................            A Grubu
FEN BİLİMLERİ |DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI            
Adı Soyadı: Sınıf: 5/.....    No.:    Sonuç:    
            
1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.            (I6_p)
a. Işık nasıl yayılır?
b. Işığı geçiren maddelere ne ad verilir?
c. Sesin en iyi yayıldığı madde grubu nedir?
d. Ses hangi ortamda yayılamaz?
e. Işık kaynağının önüne ışığı geçirmeyen bir cisim konulduğunda cismin arka tarafında kalan
karanlık bölgeye ne denir?
e. Işık kaynağının önüne ışığı geçirmeyen bir cisim konulduğunda cismin arka tarafında kalan
karanlık bölgeye ne denir?
f. Işık kaynağını cisme yaklaştırdığımızda cismin gölgesi nasıl değişir?
g. Ses nasıl yayılır?
h. Rahatsızlık verecek düzeydeki seslere ne denir?
2. Aşağıda verilen şekilden yararlanarak boşlukları tamamlayınız.
ir a uzaklığı azaltılırsa gölge alanı..................................
ir a uzaklığı arttırılırsa gölge alanı.................................
ir b uzaklığı azaltılırsa gölge alanı..................................
ir b uzaklığı arttırılırsa gölge alanı.................................
ir Opak cisim yerine saydam cisim konulursa gölge
3. Aşağıdaki tabloda verilen hayvanların çoğalma şekillerini ilgili kutucuğa "
işareti koyarak gösteriniz._(s p.)
Hayvan    Çoğalma Şekli    
    Yumurtlayarak    Doğurarak
Maymun        
Kurbağa        
Yunus        
Hamsi        
4. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.    (20 p)
ir Eğrelti otu..............................................bitki grubunda yer alır.
ir Çiçeğin dişi ve erkek organlarını..............................................korur.
ir Vücutlarında kemik ya da kıkırdaktan oluşan yapılar bulunduran hayvanlara..............................................
hayvanlar denir.
ir Balıklar..............................................ile çoğalır.
ir Karınlarının üzerinde hareket eden hayvanlar..............................................sınıfında yer alır.
ir Tüyleri olan ve yumurta ile çoğalan canlılar..............................................sınıfında yer alır.
ir Arı, salyangoz gibi hayvanlar..............................................hayvanlara örnektir.
ir Yavrularını doğurup sütle besleyen canlılar..............................................sınıfındadır.
ir Kök, gövde ve çiçekleri olmayan, fotosentez yapmayan ve dışardan aldıkları besinlerle yaşamlarını
sürdüren canlılara........................................... denir.
ir Gözle görülemeyen mikroskopla görülebilen canlılara..............................................canlılar denir.
• I numaralı kısmın görevi nedir?
• II numaralı kısmın görevi nedir?
• III numaralı kısmın görevi nedir?
• IV numaralı kısmın görevi nedir?
6. Aşağıda verilen canlıların beslenme çeşitlerini yanlarına yazınız.    (12 p)
*    Kedi ................................................................................................................................................* Deve ........................................................................
★    At ................................................................................................................................................* Çakal ........................................................................
if Leopar ................................................................................................................................................* Güvercin ........................................................................

Yeni yorum ekle

Sınavlar