sözler

Bilim ve Teknoloji Haftası - 8 ve 14 Mart

Bilim ve Teknoloji Haftası - 8 ve 14 Mart

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI ( 8-14 mart )

Bilim Nedir?

Bilim, farklı tanımlamalarla ifade edilebilen bir kavramdır.

….Bilim, dış dünyaya, nesnel gerçekliğe e bu gerçeklikte yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik; deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adıdır.

….Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.”

Genel olarak bilim şöyle tanımlanır: