F.5.1.5. Yıkıcı Doğa Olayları Konusu Kazanımlar

Kitap Kategori: 

Konu / Kavramlar: Yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları

Kazanımlar ve Açıklamalar:

F.5.1.5.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar.

Depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelanlar, kasırgalara ayrıntıya girilmeden değinilir.

F.5.1.5.2. Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder.

 

Benzer İçerik

Yeni yorum ekle

Ders Notları